............................Yrd.Doç.Dr.Dilaram AKRAMOVA'nın Katkılarıyla..........
AHLAKIN OLUŞUMUNDA ROL OYNAYAN FAKTÖRLER
Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1-C Sınıfı Meslek Etiği Dersi Konu Takdimi

Ana Sayfa
GİRİŞ

Sevgili Okur;

Gerek toplumsal yaşam gerekse iş hayatının işleyişi belirli kurallara bağlanmıştır. Bu kuralların temelini oluşturan en önemli unsurlarından biri de toplumun temel ahlak anlayışıdır. İş hayatındaki tüm ilişkiler belli bir etik anlayışına dayanmalıdır. Gelişmiş ülkelerde artık kurumsallaşmış olan uygulamalı etik yaklaşımı, ülkemizde de ele alınmaktadır.

         Günümüzde sürekli toplumsal ahlaki çözülmeden bahsedildiği bir dönemde etik kavramının güncel tutulması gereklidir. Bu kavramın neyi içerdiğinin iyi öğrenilmesi ve uygulanması zorunludur. Özellikle iş yaşamındaki yoğun rekabet ortamı temel mesleki etik
ilkelerine, s
ıkı sıkı bağlı olmayı gerektirmektedir.

İnsan ilişkilerinin bulunduğu her yer ve durumda, mutlaka etik ilişkilerin de ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Yönetim ve iş dünyasındaki ilişkilerde de belli etik değerlerin oluşturulmuş olması gereklidir.

         Etik ilke ve değerlerin toplumsal yaşamımızda daha belirgin kılınması ve
benimsenmesi, bu ilke ve de
ğerlerin tartışmaya açık bir ortamda irdelenmesi ve etik kavramının yöntemleri bu sorunlara uygulanması (yani uygulamalı etik ) ile mümkündür.

İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜMÜZ ŞU HALDEDİR;

AHLAKIN OLUŞUMUNDA ROL OYNAYAN FAKTÖRLER

1.Kültür

1.1.Kültürün Özellikleri
1.2.Kültürün İşlevleri
1.
3.Kültürle İlgili Temel Kavramlar

2.Normlar

2.1.
Hukuki Normlar
2.2.Ahlaki Normlar
2.3.Dini Normlar
      2.3.1. Dinin Toplumsal İşlevi

2.4.Örf ve Âdetler(Gelenek Görenekler)
      2.4.1.Dinle İlişkisi

3.Değerler

Sonuç Olarak

 KAYNAKÇA


BURADAN
 PDF DOSYASİNİ INDIREBILIRSINIZ.
........Gaziantep Üniversitesi İLAHİYAT Fakültesi Öğrencileri Meslek Etiği Dersi Konu Takdimi......Hazırlayan.........AHMET HİLMİ YARIMBAŞ..